Larm

49 kr/enhet och månad

Hårdvara - Malux teknikpaket 4

7,000 kr eller 272 kr/månad i 36 månader

Telia IOT SIM-kort - Via Malux

36 kr/mån i 36 månader

Installation - Via Malux

3-4 timmar a 1250 kr/tim

Driftsäker och molnbaserad helhetslösning

Tillsammans med hårdvarulösning från vår samarbetspartner Malux erbjuder vi en driftsäker och molnbaserad helhetslösning bestående av två fordonslarm:

Förarkortslarm

Malux hårdvara är en startspärr som innebär att fordonet inte kan startas utan förarkort om inte KUF-knapp (bypass-knapp att kunna köra fordonet utan förarkort) aktiveras.

När KUF-knappen aktiveras kan fordonet startas. Dessutom går ett automatiskt larm/avisering via e-post ut till av er utsedd mottagare på företaget. Samtidigt skapas ett ärende och läggs upp i modulen i er transportportal.

Ärendet får initialt status "aktivt". När utsedd mottagare/chef hanterar ärendet genom att till exempel ange vad som har skett, vilka åtgärder som är vidtagna eller ska vidtas i ärendet kan statusen på ärendet ändras till "pågående" och sedan "avslutat".

Alkolåslarm

När någon blåser rött i alkolåset, kan fordonet naturligtvis inte startas. Samtidigt går ett automatiskt larm ut och avisering via e-post till av er utsedd mottagare på företaget.

Samtidigt skapas ett ärende och läggs upp i fordonslarmsmodulen i er transportportal. Ärendet visar initialt status "aktivt".

När utsedd mottagare/chef hanterar ärendet i enlighet med företagets egna handlingsplaner, kan statusen på ärendet ändras till "pågående" och sedan "avslutat".

All information samlat – på ett och samma ställe

Förutom aktuell status framgår även fordonets GPS-position, vilken tid som larmet utlöstes, registreringsnummer på fordonet samt vem som är ansvarig för varje specifikt ärende.

Alla ärenden sparas och arkiveras i vår molntjänst och kan användas från mobil, platta eller dator dygnet runt.

Informationen i Fordonslarm är tillgänglig via valfri enhet – vart som helst och när som helst.

Vanliga frågor om vårt Fordonslarm

Vad kostar Fordonslarm?

Tjänsten fordonslarm kostar 49 kronor per enhet och månad. Kostnad för installation och hårdvara tillkommer.

Varför rekommenderar ni att företag har sina fordon kopplade till Fordonslarm?

Med vårt Fordonslarm kan du få struktur och ordning på eventuella överträdelser och avvikelser. Detta i syfte att kunna redovisa dessa korrekt vid eventuell kontroll.

Har Fordonslarm GPS-positionering?

Ja, när ett larm aktiveras anges fordonets position i tjänsten Fordonslarm i transportportalen. På så vis kan du via GPS se vart fordonet är.

Hur kan Fordonslarm säkra att någon inte kör onykter?

Innan föraren startar sin bil, är det obligatoriskt att blåsa i alkolåset. Om detta ger utslag, skickas en avisering och e-post omedelbart till berörd chef som direkt kan agera.

Hur kan startspärren säkra att någon som saknar förarkort inte kör ett fordon?

Startspärren är en unik enhet som gör att fordonet inte kan startas utan förarkort eller användandet av KUF-knapp.

Jag vill veta mer! Hur kommer jag i kontakt med er?

Du når oss via e-post eller telefon. Vi svarar på e-post inom ett dygn, men oftast går det snabbare än så. Du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär.